header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
1 ล้านครอบครัวรักสุขภาพ

โครงการ​ประเทศสีเขียว
Green​ Country​ Project www.greencountry910.com

"1 ล้านครอบครัวรักสุขภาพ"
เพื่อหารายได้ส่วนหนึ่งเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศไทย

โดย​ มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


1.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 10,000​ บาท
  1.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 25 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 10,000​ บาท
  1.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 400 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 2,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

2.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 20,000​ บาท
  2.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 50 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 20,000​ บาท
  2.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 800 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 4,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

3.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 50,000​ บาท
  3.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 125 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 50,000​ บาท
  3.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 2,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 10,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

4.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 100,000​ บาท
  4.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 250 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 100,000​ บาท
  4.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 4,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 20,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

5.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 200,000​ บาท
  5.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 500 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 200,000​ บาท
  5.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 8,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 40,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

6.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 500,000​ บาท
  6.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 1,250 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 500,000​ บาท
  6.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 20,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 100,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

7.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 1,000,000​ บาท
  7.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 2,500 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 1,000,000​ บาท
  7.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 40,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 200,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

8.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 2,000,000​ บาท
  8.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 5,000 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 2,000,000​ บาท
  8.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 80,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 400,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

9.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 5,000,000​ บาท
  9.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 12,500 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 5,000,000​ บาท
  9.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 200,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 1,000,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน

10.สนับสนุนโครงการ​ฯ "1​ ล้านครอบครัวรักสุขภาพ" เป็นเงิน​ 10,000,000​ บาท
  10.1​ จะได้รับครีมสมุนไพรนาโน​ ตรา​ "สยามไพรพลัส" สำหรับถูนวด​ ช่วยแก้อาการปวดเมื่อยร่างกาย จำนวน​ 25,000 หลอด (รวมค่าจัดส่ง)​ มูลค่า​ 10,000,000​ บาท
  10.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ​ เดือนละ​ประมาณ 400,000 บาท​ เป็นเงิน​ประมาณ 2,000,000​ บาท​ ภายใน​ 5 เดือน​ หรือ​ รับรถ​ BMW​ X1 มูลค่าประมาณ​ 2,300,000 บาท​ จำนวน​ 1​ คัน


หมายเหตุ​ : เงินส่งเสริมการดูแลสุขภาพ อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ


สนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

1million-families
1million-families
1million-families
1million-families
1million-families
1million-families
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์