header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
  Thai Eglish
ส่งเสริมปลูกไม้ขุดล้อม​ ​"ต้นยางนา" เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว

โครงการประเทศสีเขียว
Green Country Project www.greencountry910.comส่งเสริมปลูกไม้ขุดล้อม​ ​"ต้นยางนา" เพื่อปรับภูมิทัศน์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว จำนวน 10,000,000 ต้น ภายในปี 2565 - 2570


โดย มูลนิธิประเทศสีเขียว
www.greencountryfoundation.org


1.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 10,000 บาท

  1.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 3" จำนวน​ 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 10,000​ บาท
  1.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 300 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 3,000 บาท​ ภายใน​
  10-12​ เดือน

2.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 12,000 บาท

  2.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 4" จำนวน​ 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 12,000​ บาท
  2.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 400 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 4,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

3.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 16,000 บาท

  3.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 5" จำนวน 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 16,000​ บาท
  3.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 500 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 5,000​ บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

4.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 20,000 บาท

  4.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 6" จำนวน 1 ต้น (รวมค่าขนส่งและปลูก)​ มูลค่า 20,000 บาท
  4.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 600 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ​ 6,00​0 บาท ภายใน 10-12 เดือน

5.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 26,000 บาท

  5.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 7" จำน​วน​ 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า 26,000 บาท
  5.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 700 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 7,000 บาท​ ภายใน 10-12 เดือน

6.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 30,000 บาท

  6.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 8" จำนวน​ 1​ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 30,000​ บาท
  6.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 800 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 8,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

7.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 36,000 บาท

  7.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 9" จำนวน​ 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 36,000​ บาท
  7.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 900 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 9,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

8.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 46,000 บาท

  8.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 10" จำนวน 1 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 46,000​ บาท
  8.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 1,000​ บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 10,00​0 บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

9.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 100,000 บาท

  9.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 3" จำนวน​ 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 100,000​ บาท
  9.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 3,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 30,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

10.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 120,000 บาท

  10.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 4" จำนวน​ 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 120,000​ บาท
  10.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 4,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 40,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

11.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 160,000 บาท

  11.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 5" จำนวน 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 160,000​ บาท
  11.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 5,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 50,000​ บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

12.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 200,000 บาท

  12.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 6" จำนวน 10 ต้น (รวมค่าขนส่งและปลูก)​ มูลค่า 200,000 บาท
  12.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 6,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ​ 60,00​0 บาท ภายใน 10-12 เดือน

13.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 260,000 บาท

  13.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 7" จำน​วน​ 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า 260,000 บาท
  13.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 7,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 70,000 บาท​ ภายใน 10-12 เดือน

14.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 300,000 บาท

  14.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 8" จำนวน​ 10​ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 300,000​ บาท
  14.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 8,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 80,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

15.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 360,000 บาท

  15.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 9" จำนวน​ 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 360,000​ บาท
  15.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 9,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 90,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

16.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 460,000 บาท

  16.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 10" จำนวน 10 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 460,000​ บาท
  16.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 10,000​ บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 100,00​0 บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

17.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 1,000,000 บาท

  17.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 3" จำนวน​ 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 1,000,000​ บาท
  17.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 30,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 300,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

18.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 1,200,000 บาท

  18.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 4" จำนวน​ 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 1,200,000​ บาท
  18.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 40,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 400,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

19.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 1,600,000 บาท

  19.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 5" จำนวน 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 1,600,000​ บาท
  19.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 50,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 500,000​ บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

20.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 2,000,000 บาท

  20.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 6" จำนวน 100 ต้น (รวมค่าขนส่งและปลูก)​ มูลค่า 2,000,000 บาท
  20.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 60,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ​ 600,00​0 บาท ภายใน 10-12 เดือน

21.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว​ เป็นเงิน​ 2,600,000 บาท

  21.1​ จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 7" จำน​วน​ 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า 2,600,000 บาท
  21.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 70,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 700,000 บาท​ ภายใน 10-12 เดือน

22.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 3,000,000 บาท

  22.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 8" จำนวน​ 100​ ​ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 3,000,000​ บาท
  22.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 80,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 800,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

23.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 3,600,000 บาท

  23.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​ "ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 9" จำนวน​ 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 3,600,000​ บาท
  23.2​ จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 90,000 บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ 900,000 บาท​ ภายใน​ 10-12​ เดือน

24.สนับสนุนโครงการประเทศสีเขียว เป็นเงิน 4,600,000 บาท

  24.1 จะได้รับไม้ขุดล้อม​"ต้นยางนา" ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง​ 10" จำนวน 100 ต้น (รวมค่าจัดส่งและปลูก)​ มูลค่า​ 4,600,000​ บาท
  24.2 จะได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว (จากผู้สนับสนุนโครงการฯ) เดือนละประมาณ 100,000​ บาท​ รวมเป็นเงินประมาณ​ 1,000,000​บาท​ ภายใน 10-12​ เดือน

หมายเหตุ
1.เงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียว อาจมีการปรับจำนวนเงินและระยะเวลาเพิ่มขึ้นหรือลดลงได้ ตามความพร้อมของผู้ให้การสนับสนุนโครงการฯ
2.ในกรณีที่ผู้เข้าร่วมสนับสนุนเงินให้โครงการฯได้รับเงินส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวจากโครงการฯ​แล้ว จะต้องดูแล​ "ต้นยางนา" ให้เจริญเติบโต และมีความสวยงามตลอดไปสนับสนุน บัญชี โครงการประเทศสีเขียว >>

ยางนาขุดล้อม​ 10​ ล้านต้น
ยางนาขุดล้อม​ 10​ ล้านต้น
ยางนาขุดล้อม​ 10​ ล้านต้น
ยางนาขุดล้อม​ 10​ ล้านต้น
ยางนาขุดล้อม​ 10​ ล้านต้น


Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์