header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียว


กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า"
กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า" โครงการประเทศสีเขียว

      พิธีเปิดและปลูกสวนป่าน้ำพระทัย เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 12 สิงหาคม 2557 อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เฉลิมพระเกียรติฯ ภายใต้ชื่อกิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า” 7 ปี เพิ่มพื้นที่สีเขียว 10 ล้านไร่

      เมื่อเวลา 10.00 น. วันที่ 11 สิงหาคม 2557 ที่บริเวณพื้นที่ 72 ไร่ ของกรมทางหลวง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) หมู่บ้านหนองนกน้อย ตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นางสาวณุวรรณา อนันตกิจไพศาล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เป็นประธานเปิดโครงการประเทศสีเขียว เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 5 ธันวาคม 2554 สวนป่าน้ำพระทัย เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า” เพื่อรณรงค์จิตสำนึกร่วมปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศจำนวน 10 ล้านไร่ ภายในเวลา 7 ปี โดยมี ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการสำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และประธานกรรมการที่ปรึกษาโครงการประเทศสีเขียวฯ นายจักรภักดิ์ หมื่นอาจยิ้ม ประธานที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการฯ พลเอกศุขเกษม องคะศิลป์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โครงการฯ พลตรี นพดล ยิ้มถนอม ผู้บัญชาการศูนย์การทหารราบ นายจตุรภัทร ภัทรจิระโชติ รองประธานกรรมการดำเนินงาน นางพัชรวลัย รัตนศิริวัฒนา รองประธานกรรมการอำนวยการ นายปฏิเวชวุฒิศักดิ์ สุขขี ผู้อำนวยการแขวงการทางประจวบคีรีขันธ์ (หัวหิน) นายอร่าม ศรีปรางค์ ผู้อำนวยการสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ พร้อมด้วย เบนซ์ พรชิตา ณ สงขลา พรีเซ็นเตอร์โครงการประเทศสีเขียว และ นางสาวปุณิกา กุลสุนทรรัตน์ Miss Earth Thailand 2013 นางสาวรัตนาพร เยาวเลิศ Miss Water Thailand 2013 ร่วมพิธีเปิดฯ

      นายพงศรันทร์ ซุ้นสุวรรนศรี ประธานกรรมการโครงการประเทศสีเขียวฯ และมูลนิธิประเทศสีเขียว กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า” จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ว่า โครงการประเทศสีเขียว มีวัตถุประสงค์หลักในการรณรงค์ปลูกจิตสำนึก ให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั้งประเทศ โดยรวมดวงใจร่วมปลูกต้นไม้ยืนต้นทุกชนิด ตามความเหมาะสมในแต่ละพื้นที่ จำนวน 984 ล้านต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้ประเทศจำนวน 10 ล้านไร่ ภายในระยะเวลา 7 ปี โดยดำเนินการมาตั้งแต่ตุลาคม 2553 จนถึง ธันวาคม 2560 เพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา เมื่อ 5 ธันวาคม 2554 ที่ผ่านมา และเพื่อเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 รวมทั้งเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสนองพระราชเสาวนีย์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เรื่องการปลูกป่า

      ในการนี้ มูลนิธิประเทศสีเขียว ร่วมกับ มูลิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ได้ดำเนินการปลูกป่าและจัดกิจกรรม “คืนความสุข คืนผืนป่า” ใน 19 จังหวัด จังหวัดละ 1,600,000 ต้น โดยนำร่องที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์เป็นจังหวัดแรก พร้อมกันนี้ได้ทำพิธีเปิดและปลูกสวนป่าน้ำพระทัย เฉลิมพระเกียรติ 82 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จำนวน 9,982 ต้น ณ บริเวณพื้นที่ 72 ไร่ ของกรมทางหลวง แขวงการทางประจวบคีรีขันธ์(หัวหิน) โดยในการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากกรมทางหลวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมการท่องเที่ยว จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และสวนนงนุช     


กิจกรรม "คืนความสุข คืนผืนป่า" โครงการประเทศสีเขียว
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์
 • กิจกรรม คืนความสุข คืนผืนป่า โครงการประเทศสีเขียว อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

จำนวนภาพ : 309 , จำนวนหน้า : 12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ถัดไป

ดูรูปภาพเพิ่มเติมได้ที่เฟสบุ๊ค Grren Country Project
 
 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์