header.html


สมัครสมาชิก

มูลนิธิประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการประเทศสีเขียว
โครงการธนาคารต้นไม้โลก
โครงการออมทรัพย์สีเขียว
GSP โครงการออมทรัพย์สีเขียว
บริษัท ดินดีน้ำใส จำกัด
A.B.N.INTER
พสุธาแพลนติ้ง
โครงการการศึกษาสีเขียว สู่มาตรฐานสากลอาเซี่ยน 2016(Green Education Project for ASEAN Community 2016)
ต้นเงินเศร
QR Code โครงการประเทศสีเขียว
QR Code โครงการประเทศสีเขียวโรค แมลง และศัตรูตามธรรมชาติ


      ต้น “พญาคชราช” ปลูกเป็นสวนป่าโดยเฉพาะสวนป่าที่มีระยะปลูกค่อนข้างถี่หรือหมู่ไม้มีความหนาแน่น
สูง มักจะมีปัญหาเรื่องโรค รา และแมลงมากกว่าหมู่ไม้ที่ขึ้นอยู่ห่าง ๆ เป็นกลุ่ม ๆ ตามธรรมชาติ แมลงศัตรูที่สำคัญของต้น “พญาคชราช” ได้แก่ หนอนผีเสื้อ (Arthroschista hilararis)  และแมลงปีกแข็ง
      จากการศึกษา มีการระบาดในแปลงปลูกต้น “พญาคชราช” ซึ่งการป้องกันให้ได้ผลจำเป็นต้องพ่นสารเคมีหรือ ฮอร์โมนชีวภาพ หรือจุลินทรีย์บางชนิด ที่ใบและลําต้น ตั้งแต่ช่วงอายุ 3 เดือนถึง 1 ปี โดยพ่นทุก ๆ 1-3 เดือนหนอนผีเสื้อ (Arthroschista hilararis) ขณะกำลังกินใบอ่อน

 
                                          
แมลงปีกแข็ง ขณะที่กำลังกัดกินใบอ่อน


ลักษณะและประโยชน์ของต้น
“พญาคชราช”

 1. หลังปลูกได้ 1-2 ปี ความสูงอยู่ระดับ 6-10 เมตร ซึ่งขึ้นอยู่กับการดูแล และเปลือกไม้นำไปทำเชือกปอได้ ส่วนเนื้อไม้เอาไปทำส่วนประกอบของดอกไม้จันทน์ และอายุมากกว่านี้แก่นของไม้จะเริ่มแข็ง
 2. หลังปลูกได้ 3 ปีขึ้นไปเนื้อไม้เริ่มมีแก่นสามารถนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านการผลิตส่วนประกอบ
  หรือชิ้นส่วนของเฟอร์นิเจอร์ได้
 3. หลังปลูกได้ 7 ปี ขึ้นไปเส้นรอบวงอยู่ที่ประมาณ 80-100 เซนติเมตร สูงไม่ต่ำกว่า 14 เมตร และจะมีแก่นลายไม้สีน้ำตาลเข้ม ลักษณะเนื้อไม้คล้ายไม้พะยูงหรือไม้สัก สามารถนำไปใช้ทำ เฟอร์นิเจอร์ ฯลฯ ได้
 4. หลังปลูกได้ 10 ปีขึ้นไปสามารถนำไปใช้ทำไม้กระดาน ไม้ฝา บานประตู-หน้าต่าง และอายุประมาณ 20 ปี
  ขึ้นไปใช้ทำไม้กระดานสำหรับปูพื้นและทำเสาบ้านได้
  *ก่อนใช้ควรอบน้ำยาป้องกันปลวกหรือมอด เพื่อให้เนื้อไม้มีความทนทาน
    และมีอายุการใช้ประโยชน์ได้นานขึ้น*   ลักษณะไม้ “พญาคชราช” ที่ตัดเป็นท่อนเพื่อแสดงให้เห็นเนื้อไม้ และแก่นของไม้

 

         อ. สมชาย หนองฮี พิธีกร รายการ “เกษตรพอเพียง”
            และตัวอย่างเนื้อไม้  “ พญาคชราช ”

รายงานผลการวิเคราะห์คุณสมบัติของไม้พญาคชราช

 
ไม้ พญาคชราช ที่ทางโครงการฯ ส่งไปทดสอบฉบับนี้ เป็นไม้อายุประมาณ 7 ปี และทางโครงการฯ
ได้ทำการจัดส่งไม้ที่มีอายุมากกว่านี้ไปทดสอบเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ


ไม้ พญาคชราช ที่ทางโครงการฯ ส่งไปทดสอบฉบับนี้ เป็นไม้อายุประมาณ 7 ปี และทางโครงการฯ
ได้ทำการจัดส่งไม้ที่มีอายุมากกว่านี้ไปทดสอบเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ

 

 
ไม้ พญาคชราช ที่ทางโครงการฯ ส่งไปทดสอบฉบับนี้ เป็นไม้อายุประมาณ 7 ปี และทางโครงการฯ
ได้ทำการจัดส่งไม้ที่มีอายุมากกว่านี้ไปทดสอบเพิ่ม ซึ่งอยู่ระหว่างรอผลการทดสอบ

*** โปรดสังเกตุ ตามที่มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แถลงข่าวเมื่อวันที่ 29 ก.ย. 52
ได้นำข้อมูลดังกล่าวข้างต้นซึ่งเป็นข้อมูลของไม้อายุประมาณ 7 ปี ไปอ้างว่า
เป็นคุณสมบัติของไม้ที่เชื่อว่าเป็นไม้อายุ 25 ปี (เพราะถ้าเป็นไม้อายุ25ปีจริงค่า Holocellulose
จะต้องน้อยกว่า 72.40 เป็นต้น)
***

>>> [ 1 ][ 2 ][ 3 ][ 4 ][ 5 ][ 6 ][ 7 ][ 8 ] <<<

 
Copyright © GREENCOUN.COM 2008 All rights reserved
20 ซอย รามคำแหง 170 แยก 3 แขวงมีนบุรี กรุงเทพมหานคร 10510
Tel : 02-917-4760-1 , 02 540 2048-9 Fax : 02-917-4761
Mobile : 091-795-3619

เช่าโฮส, hosting, ออกแบบเว็บไซต์,ไทยบางกอกโฮสท์